Blog

Zákonný úrok z prodlení

Jedná se o částku, která narůstá spotřebiteli v případě, že nesplnil svůj závazek uhradit dlužnou částku řádně a včas. Zákonný úrok z prodlení není sankce nebo penále, ale tzv. náhrada peněz. Náhrada za to, že poskytovatel financí nemůže s financemi, které mu spotřebitel měl vrátit a neučinil tak, nakládat a disponovat s nimi.

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčka, jak již z názvu vyplývá, je půjčka neposkytovaná bankou, ale soukromým subjektem. Od 1. 12. 2016 na tento sektor dohlíží ČNB. Subjekty tak musí splňovat mnoho požadavků, aby mohly půjčky poskytovat.

Co je sazba RPSN

Sazbou RPSN se rozumí Roční Procentní Sazba Nákladů, jež spotřebiteli napovídá, za jakých podmínek mu jsou jednotlivé úvěry nabízeny. Danou sazbu má povinnost zveřejnit každý poskytovatel spotřebitelských úvěrů – jak bankovní tak i nebankovní subjekt. Povinnost zveřejnění platí, dle nového zákona platného od 1. 12. 2016, i na částky nižší než 5.000 Kč nebo vyšší, než 1.880.000 Kč.

info(zavinac)supermoney.cz
727 827 734